Home » 2012 » december

Koncesionárske poplatky

Stalo sa vám, že ste zabudli zaplatiť SIPO načas v termíne? Nestihli ste navštíviť poštu? Úhrady za plyn a elektrinu vedia občania kam majú zaplatiť ale nevedia kam majú poslať koncesionársky poplatok. Aj takúto otázku sme dostali na náš hotline. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu pozabudnete zaplatiť koncesionársky poplatok je potrebné si túto podlžnosť vyrovnať.

Úhradu je potrebné zrealizovať v stanovenej výške / napríklad podľa SIPO / a to na účet v Štátnej pokladnici buď prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na 7000 333 333 / 8180